Om MacLindhe

Jag är född i mitten av 1950-talet i Malmö och har i stort förblivit Skåne trogen även om jag gärna besöker andra platser och länder. Numera äger jag mitt eget schema och det innebär väldigt mycket fotkonst och utställningar, även om skrivklådan pockar på då och dåvilket än så länge resulterar i bloggar . I was born in Malmo in the middle of the fifties, and have stayed in Scania, Sweden, even if I love to visit other places and countries. Nowadays I own my scedule, and spend a lot of my time I work with my art. Now and then, I still write a blog.

Utställningsresultat

Nu tror jag att efterbeställningarna från utställningen i Skanör ebbat ut, och kan räkna in 13 sålda tavlor. Långt med än jag vågat hoppas på!
Åtta av dessa sålda tavlor innehåller vilda djur som mestadels fotograferats på resor i samband med Star for Life till Sydafrika. Därför har jag beslutat att 100:- för var och en av dessa tavlor skänks till Star for Lifes verksamhet i Sydafrika.
800 kr = 4 elever får möjlighet att gå i skolan och delta i Star for Lifes program under ett år.
Aye-ye! 🙂